Pla d'actuació de l'EOEP

El Pla d’actuació de l' EOEP és el document que recull els objectius i les actuacions que es plantegen a la seva zona d’intervenció per un curs escolar:
- l’Organització i el Funcionament com a equip
- les Tasques que s’han de desenvolupar a cada Centre Preferent

- Les Tasques que s'han de desenvolupar a l'Àmbit Sectorial.


Ha de ser el document de referència de la planificació i del treball de cada equip.


Guió pla d'actuació de l'EOEP